Január 6-án és 7-én világszerte több millió ortodox katolikus ünnepli a karácsonyt. A Nyíregyházi Cantemus Kórus ezzel felvételével köszönti őket.

Sergei Rachmaninov Vesperás című műve (Éjszakai virrasztás) 1915 január-február hónapjaiban, viharos gyorsasággal íródott. Bár ősbemutatója nem liturgikus keretek között zajlott és Rachmaninovról, erről a magas, komor arcú, legendásan hatalmas kezű oroszról sem mondható, hogy hagyományos értelemben vett hithű ortodox keresztény lett volna, mégis a megszületett mestermű egy pillanatnyi kétséget sem hagy afelől, hogy szerzője nemcsak hogy rendkívüli odaadással merült bele az éjszakai virrasztás zsolozsmás énekeinek tanulmányozásába, hanem képes volt arra is, hogy a kereszténység fogalmát tágabb értelemben véve szemlélje. Személyes meggyőződése mellett, hazája iránti szeretete és egészséges nemzettudata is ott hangzott a Vesperás zenéjében. 

Sergei Rachmaninov

A Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar 2006-ban megjelent Vesperás CD lemeze hangzásában kuriózumnak tekinthető, hiszen nem a mű előadásaiban általában megszokott ortodox hangzáskultúrát követi. Énekesei az európai reneszánsz kórusműveken, gyermekkoruktól fogva egy énekes iskolában csiszolódtak és felnőttként is megőrizték ennek a különleges – sokak számára példaértékű – közösségnek egyedi megszólalását. Az eklektikus-szecessziós stílusban alkotott Vállaji Római Katolikus Templomot, ahol a felvétel készült, épp azokban az években építették, amikor a Rachmaninov művének ősbemutatója volt.